„Life Dynamic“ pro školy          Báječný učitel          Profesionální pedagog           Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky


Báječný učitel 

seberozvojový program pro učitele

Program je složený ze 4 základních oblastí, o kterých víme, že jsou pro vykonávání poslání učitele stěžejní a zároveň jsou v rámci naší dlouholeté spolupráce s touto cílovou skupinou nejvíce oceňovány.

Každé z oblastí budou věnovány dva dny (z praxe víme, že právě dva dny mají největší efekt). Celkem se jedná o 8 dní na jednoho učitele za rok. Jednoho běhu (složeného ze 4 kurzů) se bude moci účastnit až 10 učitelů z různých škol. Kurzy budou vedeny dvěma lektory interaktivní a sebezkušenostní formou. Učitelé si tak pro sebe odnesou maximum. Naučí se řešit konkrétní/reálné situace ze svých životů a praxe. Celý program pak bude zastřešen jedním koordinátorem.

Cíl programu:

  • proškolení 8 – 10 učitelů (dopad až na 300 žáků/studentů)
  • zvýšení kompetence učitelů (budou žákům vzorem a oporou, budou schopni zvládat náročné situace s jednotlivci i celým kolektivem)
  • zkvalitnění výuky
  • zvýšení spokojenosti žáků či studentů ZŠ/SŠ
  • zlepšení psychického zdraví žáků, jejich motivace, angažovanosti a zlepšení klimatu ve škole

Jednotlivé oblasti:

1. oblast: Já učitel

– definice vlastních hodnot, zvědomění modelů a principů chování v jednotlivých situacích, stanovování hranic, zvýšení emoční inteligence, stanovení osobních i pracovních cílů a konkrétních kroků vedoucích k jejich dosažení, motivace sebe i druhých

2. oblast: Efektivní komunikace

– základní nástroje a dovednosti související s vyjednáváním a asertivitou (ochranou před manipulativním jednáním), zvládání náročných situací a konfliktů, nástroje vedoucí ke kvalitní komunikaci v rámci učitelského týmu, s rodiči i dětmi

3. oblast: Kreativita

– obohacení učebního procesu, vztahu s dětmi, s rodiči, spolupracovníky, hledání netradičních, ale funkčnějších řešení komplikovaných situací, techniky seberozvoje k tvořivosti a jak si taková řešení nenásilně/kreativně prosadit

4. oblast: Duševní hygiena

– osvojení si základních mechanismů time a stress managementu, metody relaxace, mindfulness, jak si udržet nadhled i v náročných situacích, umění odpouštět a mít dlouhodobě „čistou hlavu“

Cena:

9 600,-/8 denní program pro 1 učitele (4 bloky po 2 dnech)

Minimální počet účastníků kurzu je 8 pedagogických pracovníků, maximální 10.