„Life Dynamic“ pro školy          Báječný učitel          Profesionální pedagog           Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky


Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky

Rozsah kurzu: Celkem 16 hod.

– 16 hodin teoretické přípravy a praktických nácviků (dvoudenní seminář)
– 8 hodin polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Cíle a obsah kurzu:

Program si klade za cíl poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, teoretické znalosti a dovednosti a především praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na předcházení stresu a syndromu vyhoření v běžném pedagogicko-vzdělávacím procesu Účastníci kurzu získají informace o aspektech a nejnovějších trendech v těchto oblastech a zároveň základní dovednosti potřebné k práci sama se sebou v oblasti psychohygieny a relaxace.

Dílčí cíle (účastník se seznámí):

– s metodami a formami psychohygieny, relaxace a mentálního úklidu
– s možnostmi použití těchto metod ve svém životě, pedagogicko-výchovném procesu, bude seznámen s tvorbou konkrétních programů vlastního seberozvoje v oblasti životní spokojenosti (stanovení cílů, struktury, zvolení technik, zásobník aktivit, aj)
– s možnostmi vzniku stresových situací, s jejich signály a možnostmi řešení a se způsoby zvládání krizových situací
– s fázemi vzniku syndromu vyhoření, s možnostmi a prevencí jeho předcházení

Kurz je určen pro:

učitele I. a II. stupně ZŠ, gymnázií a SOŠ a SOU, metodiky prevence, speciální pedagogy, školní psychology. Kurz je vhodný zejména pro začínající učitele, ale velice přínosný i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou inspiraci a motivaci pro zvládání svého povolání.

Místo konání: Praha, Vršovické nám. 111/2, 101 00

Cena: 1 500,-