Výcvik Life Dynamic

Life Dynamic je unikátní integrativní koncept rozvoje jednotlivce a týmu. Jeho používání nabízí možnosti osobního růstu, uvědomění a poznání vlivů vlastní historie na současný život, zážitek individuálního i skupinového terapeutického procesu v rámci výcviku, rozvoj a nácvik dovedností komunikace, zvládání krizových situací, práce s jednotlivci a týmy cestou kontinuální sebezkušenosti a seberozvoje.

Life Dynamic pro školy

V rámci konceptu Life Dynamic pro školy nabízíme různé kurzy a seberozvojové programy, které jsou určeny zejména pedagogům, školním psychologům, školním metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům.

Life Dynamic pro firmy

Firemní Life Dynamic výcvik je určen pro každého zaměstnance, který pracuje ve vedoucí pozici na jakékoli úrovni, případně se na tuto pozici připravuje. Během výcviku postupně projdeme základní oblasti, které ovlivňují kvalitní a efektivní vedení lidí, spolupráci s kolegy i s nadřízenými.