Mgr. Jana Kohnová

psycholožka, terapeutka, lektorka,

 

lektorování kurzů

ODBORNÉ KRUZY

  • Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“
  • Krok za krokem (Psychohygiena a relaxace, Pozitivní třídní klima, Profesionální pedagog)
  • Práce s třídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

PROGRAMY PREVENCE (děti a mládež)

  • všeobecná prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
  • selektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
vzdělání
IGT Praha, Postgraduální kurz v gestalt terapii – Gestalt přístup v klinické praxi
IGT Praha, Psychoterapeutický výcvik –  Gestalt terapie
FH TU, Trnava, obor psychologie

IGT Praha,  Gestalt v organizacích

Další kurzy a školení zaměřené na práci se skupinou, práci s týmem, prevenci rizikového chování, komunikační dovednosti, Konference (Konference gestalt psychoterapie 2008, 2006, Konference pozitivní psychologie 2013, AT konference) apod.

praxe

od 2013   psychoterapeutka – soukromá praxe

od 2008   Gradua – CEGOS, s.r.o., lektorka

od 2006   Elio z. s.

  • terapeutka, psycholožka- individuální, párové, rodinné a skupinové terapie
  • lektorka
  • koordinátorka projektů (programy prevence rizikového chování, školení pedagogů, vzdělávání dospělých, vedení a koordinace projektů ESF, příprava žádostí o dotace z ESF, PR aktivity)

2000 – 2005   Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno (Psycholožka, terapeutka, lektorka)

1999 – 2000   Linka důvěry, Centrum náděj, Piešťany (Konzultantka)

publikační činnost
KOHNOVÁ, J., NOVÁČKOVÁ, M., IRROVÁ, L., PEJCHALOVÁ, M.: NEJSME NA TO SAMI, Praha, Elio 2013

1. Mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno – Zkušenosti s využíváním pozitivní psychologie v programech prevence rizikového chování (2012)

1. Krajská konference primární prevence rizikového chování, České Budějovice –  Prevence jako komplexní a kontinuální činnost (2012)

Konference primární prevence rizikového chování, Praha – Kontinuální práce na vytváření minimálního preventivního programu ve školách – mezikrajový tříletý projekt Elio pro školy – zkušenosti z realizace