Mgr. Jana Kohnová

psycholožka, terapeutka, lektorka,

 

lektorování kurz?

ODBORNÉ KRUZY

  • Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“
  • Krok za krokem (Psychohygiena a relaxace, Pozitivní t?ídní klima, Profesionální pedagog)
  • Práce s t?ídním kolektivem s prvky prevence rizikového chování

PROGRAMY PREVENCE (d?ti a mládež)

  • všeobecná prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
  • selektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
vzd?lání
IGT Praha, Postgraduální kurz v gestalt terapii – Gestalt p?ístup v klinické praxi
IGT Praha, Psychoterapeutický výcvik –  Gestalt terapie
FH TU, Trnava, obor psychologie

IGT Praha,  Gestalt v organizacích

Další kurzy a školení zam??ené na práci se skupinou, práci s týmem, prevenci rizikového chování, komunika?ní dovednosti, Konference (Konference gestalt psychoterapie 2008, 2006, Konference pozitivní psychologie 2013, AT konference) apod.

praxe

od 2013   psychoterapeutka – soukromá praxe

od 2008   Gradua – CEGOS, s.r.o., lektorka

od 2006   Elio z. s.

  • terapeutka, psycholožka- individuální, párové, rodinné a skupinové terapie
  • lektorka
  • koordinátorka projekt? (programy prevence rizikového chování, školení pedagog?, vzd?lávání dosp?lých, vedení a koordinace projekt? ESF, p?íprava žádostí o dotace z ESF, PR aktivity)

2000 – 2005   Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kladno (Psycholožka, terapeutka, lektorka)

1999 – 2000   Linka d?v?ry, Centrum nád?j, Pieš?any (Konzultantka)

publika?ní ?innost
KOHNOVÁ, J., NOVÁ?KOVÁ, M., IRROVÁ, L., PEJCHALOVÁ, M.: NEJSME NA TO SAMI, Praha, Elio 2013

1. Mezinárodní konference pozitivní psychologie v ?R, Brno – Zkušenosti s využíváním pozitivní psychologie v programech prevence rizikového chování (2012)

1. Krajská konference primární prevence rizikového chování, ?eské Bud?jovice –  Prevence jako komplexní a kontinuální ?innost (2012)

Konference primární prevence rizikového chování, Praha – Kontinuální práce na vytvá?ení minimálního preventivního programu ve školách – mezikrajový t?íletý projekt Elio pro školy – zkušenosti z realizace