Motivace sebe i ostatních

 

Kurz, který podpoří Vaši cílevědomost, pomůže vám nalézt více sebedůvěry, dodá Vám energii ke změnám.

 

O kurzu:
Učitelé a lektoři se učí, jak motivovat druhé (žáky, studenty, posluchače) – jaká forma motivace je však nejúčinnější? Jak motivovat sami sebe, když ne vždy nás lidé kolem (učitelé, nadřízení, rodiče,…) motivují? 

Obsah kurzu:
  • Jak motivovat sebe i druhé
  • Jak začít dělat „nepříjemné“ věci s chutí, přestat prokrastinovat, jak být neustále motivován k činnostem, které chci/je třeba vykonat
  • Screeningový test na motivaci sebe i druhých

 

Pro účastníky výcviku v případě zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektorů probíhá po ukončení kurzu dle aktuálních potřeb a možností skupiny – vysvětlí lektor. Nutno se nahlásit předem!

 

Místo konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10
Datum konání a harmonogram: 14. 10. 2022; 9:00 – 16:00
Cena: 2 500,- Kč
(cena pro účastníky výcviku Life Dynamic a účastníky více kurzů v daném roce: 2 000,- Kč)

Lektor: Lukáš Dastlík

Přihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.