Kurz, který podpoří vaši cílevědomost, pomůže vám nalézt více sebedůvěry, dodá vám energii ke změnám…

 

„Základem sebemotivace je pochopení svých myšlenek a řízení vlastních emocí.“

Učitelé a lektoři se učí, jak motivovat druhé (žáky, studenty, posluchače).

Jak ale motivovat sami sebe, když ne vždy mne tito lidé, včetně nadřízených, motivují?

Jak začít dělat „nepříjemné“ věci s chutí, přestat prokrastinovat, být neustále motivován k činnostem, které chci/mám vykonat?

Na všechny tyto odpovědi odpovídá náš kurz.

 

Pro účastníky výcviku v případě zájmu možnost absolvovat výcvik pro budoucí lektory dané tématiky. Výcvik lektorů probíhá po ukončení kurzu dle aktuálních potřeb a možností skupiny – vysvětlí lektor. Nutno se nahlásit předem!

sto konání: Vršovické náměstí 111/2, Praha 10
Harmonogram a cena kurzu: 9:00 – 16:00, cena pro veřejnost: 2 500 Kč (účastníci více kurzů v daném roce 2 200,-). Příprava pro lektory: 3 500 Kč

Lektor: Lukáš Dastlík

Přihlašujte se na mail: kurzy@elio.cz

Přihláškou se rozumí zaslání přihlašovacího emailu a uhrazení zálohy 500,- na účet 19-1972040319/0800 nejpozději 14 dní před začátkem kurzu.