Firemní „Life Dynamic“          Excelentní leader           Za rok dosaženo  


Firemní „Life Dynamic“

Výcvik je určen pro každého zaměstnance, který pracuje ve vedoucí pozici na jakékoli úrovni, případně se na tuto pozici připravuje. Během výcviku postupně projdeme základní oblasti, které ovlivňují kvalitní a efektivní vedení lidí, spolupráci s kolegy i s nadřízenými:

  • Vlastní osobnost, silné stránky a možnosti rozvoje
  • Nastavení základních mechanizmů pro spolupráci s týmem: firemní kultura, vize, hodnoty, cíle, procesy, kontrola, hodnocení, motivace, koučink.
  • Schopnost přesvědčit sebe i ostatní (kolegy, podřízené, nadřízené) o potřebě kvalitního vykonání určitého úkolu.

Účastník bude po absolvování daného výcviku schopen být inspirativním motivačním zdrojem pro své podřízené a kvalitním partnerem při jednáních s kolegy, nadřízenými a zákazníky.
Rozsah: 1 rok, vždy dva dny v měsíci + jedna osobní konzultace á 2hod. mezi setkáními.

Přihlášky posílejte průběžně, termín zahájení výcviku bude zájemcům zaslán.

Přihláškou se rozumí zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu na adresu: info@old.lifedynamic.cz. Připište Vámi preferovanou lokalitu skupiny. Pokud budete vybráni, proběhne osobní výběrový pohovor. Do předmětu napište: Výcvik „Firemní Life Dynamic“.