Firemní „Life Dynamic“          Excelentní leader           Za rok dosaženo  


Za rok dosaženo 

Projekt je určen pro jedince, kteří chtějí zažít něco netradičního. Velice intenzivní roční spolupráce „bez hranic“, která má jediný cíl – uspět v dosažení vytyčeného cíle. Spolupráce by se dala charakterizovat jako kontakt „kouč/guru/supervizor/mentor – klient“.

Postup:
Úvodní schůzka, kde si nadefinujeme, čeho chceme dosáhnout. Cíle mohou být z jakékoli oblasti a jakkoli náročné. Pokud se dohodneme, začne spolupráce na týdenní bázi, střídají se individuální a společná setkání účastníků dle posouzení odborného garanta. Některé konzultace probíhají po mailu, Skypu apod.

Více info a přihlášky na: lukas.dastlik@lifedynamic.cz