„Life Dynamic“ pro školy          Báje?ný u?itel          Profesionální pedagog           Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky


„Life Dynamic“ pro školy

Kurzy a programy ur?ené pro všechny, kte?í pracují ve školství, a? už se jedná o u?itele, školní psychology, školní metodiky prevence, speciální pedagogy nebo další pedagogické pracovníky.

M?žeme Vám nabídnout tyto kurzy: