„Life Dynamic“ pro školy          Báječný učitel          Profesionální pedagog           Psychohygiena a relaxace pro pedagogické pracovníky


Profesionální pedagog

Rozsah kurzu: Celkem 16 hod

– 16 hodin teoretické přípravy a praktických nácviků (dvoudenní seminář)
– 8 hodin polovina rozsahu kurzu je sebezkušenost

Cíle a obsah kurzu:

Program si klade za cíl poskytnout pedagogickým pracovníkům teoretický přehled, potřebné teoretické znalosti a dovednosti a praktické dovednosti v oblasti metod a forem práce zaměřených na zvyšování vlastních profesních kompetencí. Účastníci kurzu získají informace o pedagogických a psychologických aspektech a nejnovějších trendech v této oblasti a zároveň základní dovednosti a návyky.

Dílčí cíle (účastník se seznámí):

– s právy, povinnostmi a kompetencemi pedagogického pracovníka; ujistí se ve své roli pedagoga
– s možnostmi práce v týmu, ujasní si její výhody a možnosti
– s metodami prezentačních a komunikačních dovedností a naučí se, jak lépe využívat a plánovat svůj čas
– s faktory ovlivňujícími motivaci dětí ke studiu a naučí se tyto používat takové metody a formy práce, které významně přispějí k vyšší motivaci žáků

Kurz je určen pro:

učitele I. a II. stupně ZŠ, gymnázií a SOŠ a SOU, metodiky prevence, speciální pedagogy, školní psychology. Kurz je vhodný zejména pro začínající učitele, ale velice přínosný i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou inspiraci a motivaci pro zvládání svého povolání.

Místo konání: Praha, Vršovické nám. 111/2, 101 00

Cena: 1 500,-