Kontaktní osoba Praha:

tel.: +420 773 125 255

Email: info@lifedynamic.cz

 

Kontaktní osoba ?eské Bud?jovice:

Petra Hirn, tel.: +420 777 155 083

Email: petra.hirn@lifedynamic.cz

Faktura?ní a koresponden?ní adresa:

Life Dynamic s.r.o.,

Biskupcova 1791/19, 130 00 Praha 3

I?O: 03688925

?íslo ú?tu: 3813948329/0800

Adresa konání kurz?:

Vršovické nám?stí 111, 101 00  Praha – Vršovice