Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík

jednatel spolku Elio, z.s., majitel spole?nosti Life Dynamic

terapeut, psycholog, pedagog, lektor, kou?, supervizor

 

individuální, párové, rodinné terapie, sportovn?-psychologické poradenství pro vrcholové i za?ínající sportovce, sportovní svazy a trenérypsychologická diagnostika

firemní poradenství, diagnostika, supervize, školení a kou?ink

lektorování kurz?

ODBORNÉ KRUZY

 • Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“
 • Krok za krokem (Psychohygiena a relaxace, Pozitivní t?ídní klima, Profesionální pedagog)
 • Pedagogické minimum
 • Jak se dostat na psychologii
 • Manažerské kurzy

ROZVOJOVÉ KURZY

 • Víkend sebepoznání
 • Vztahy rodinné a partnerské
 • Št?stí, úsp?ch a bohatství
 • Týden meditace, tance a zp?vu
 • Víkend se Zen buddhismem

PROGRAMY PREVENCE (d?ti a mládež)

 • všeobecná prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
 • selektivní prevence rizikového chování na ZŠ a SŠ
vzd?lání
FF UK Praha, ?R, Psychologie – klinická a pracovní specializace
Postgraduální studium (FF UK – FTVS UK Praha) – Psychoterapeutický program kombinující prvky Gestalt terapie, KBT a pohybové terapie u schizofrenních pacient?.
FTVS UK Praha, ?R, u?itelství TV – Psychologie, sportovní psychologie
FF UK Praha, ?R, Psychologie – klinická a pracovní specializace

Ro?ní kurz KBT a Rorschachologie p?i FF  UK Praha
Psychoterapeutický výcvik – Gestalt terapie. Praha, ?R
Ro?ní kurz grafologie p?i FF UK Praha
Absolvování seberozvojových kurz? PSYPOS (Psychika – Pohyb – Strava)

praxe

od 2003   Firemní poradenství, diagnostika, supervize, školení a kou?ink (AXA, Benteler, Bosch, Barum, Citroen, ?eská spo?itelna, ?EZ, Eon, Faurecia, Gradua, Kooperativa, Moepta, Moravskoslezské cukrovary, Škoda Power, Toyota, Unipetrol, Ú?ad vlády aj.)

od 2003   Sportovn?-psychologické poradenství a diagnostika

od 2003   Organizace pro pomoc uprchlík?m – školení, diagnostika a supervize dobrovolník? a asistent?

od 2002   FF UK Praha, FTVS UK Praha, JU ?eské Bud?jovice – výuka psychologie

2001 – 2006   Asociace grafolog? ?R – výuka p?edm?t? Psychologie a Grafologie

2001   The Gallup Organization ?R – p?íprava a realizace školících program? Hloubkové rozhovory

2000 – 2005   Soukromá výuka anglického a n?meckého jazyka.

1999 – 2007   Osmileté gymnázium Bu?ánka, o.p.s. – u?itel TV – Psychologie

publika?ní ?innost
 • DASTLÍK, L. (2013): Koncept kontinuálního rozvoje osobnosti Life Dynamic pro u?itele, využitelný ve výuce s d?tmi. II. Krajská konference prevence rizikového chování, ?eské Bud?jovice
 • DASTLÍK, L. (2013): Life Dynamic – koncept rozvoje osobnosti a tým? využívající prvky pozitivní psychologie. 2. ro?ník mezinárodní konference pozitivní psychologie v ?R, Brno.
 • DASTLÍK, L. (2013): Vedení pracovního týmu a týmová spolupráce. Praha, Elio.
 • DASTLÍK, L., ?ERNÝ, M. (2011): Možnosti zvyšování efektivity a kvality vyu?ovacího procesu Praha, Elio.
 • DASTLÍK, L., FENCLOVÁ, L. (2011): Porovnání vnímání smysluplnosti života u sportujících adolescent? s ostatními adolescenty. Praha, ?eská kinantropologie
 • DASTLÍK, L. (2010): Zásady rozvoje osobnosti v procesu (nejen) pedagogické ?innosti. Praha, Elio.
 • ?ÁPOVÁ Z., NOVÁKOVÁ P., RIGLOVÁ A., DASTLÍK L. (2008): Psychosocial training of an individual asistens, Individual Assistance of the unaccompanied minors. Praha: Organization for Aid to Refugees.
 • DASTLÍK, L. (2007): Prezenta?ní dovednosti. Pracovní manuál pro výuku na SŠ.
 • DASTLÍK, L., RIGLOVÁ, A. (2006): Contributions to gender sensitive social work with female recognized refugees. OPU, UNHCR.
 • DASTLÍK, L. (2006): Asertivita do škol. Pracovní manuál pro výuku na SŠ.
 • DASTLÍK, L., MARTÍNKOVÁ, I. (eds.) (2006): Movement – the Art of Life. Karolinum Praha.
 • RIGLOVÁ, A., DASTLÍK, L. (2005): Why supervision for volunteer is needed? – Grantis journal. Praha.