koncept „Life Dynamic“          info k výcviku         termíny běhů          doporučená literatura          místa konání         ceník


Ceník

od  12 000,- / ročně

Supervize a individuální terapie není zahrnuta v ceně výcviku. Pro frekventanty výcviku je cena za individuální terapie a supervize  stanovena dle smlouvy.

Způsob platby:

Platbu proveďte na účet vedený u České spořitelny, 1972040319/0800, variabilní symbol uveďte 00023, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno.


Nabízíme možnost výběru tří variant platby:

  • jednorázová úhrada: 12 000,-
  • úhrada za dvě setkání (2 splátky): 6 500,-
  • úhrada za jedno setkání (4 splátky): 3 500,-

Naším cílem je největší dostupnost kurzu, proto je jeho cena na nejnižší možné hladině, kterou jsme schopni nabídnout pro zachování nejvyšší kvality.

Na kurz není možné uplatnit slevu pro studenty ani za včasné přihlášení.