koncept „Life Dynamic“          info k výcviku          termíny b?h?          doporu?ená literatura          místa konání          ceník


Adresa konání výcviku v Praze:

Vršovické nám. 111/2, Praha 10, zvonek ?. 4 – velká místnost, zvonek ?. 12 – malá místnost

V našich prostorách je možné si uva?it kávu, ?aj, oh?át p?inesené jídlo v mikrovlnce.

Možnost p?espání: 100,-/noc (nutné p?inést si vlastní spacák a karimatku).

 

Adresa konání výcviku v Brn?:

Nálepkova 197/14, Brno Jundrov – Cesta integrity
Na dom? je ?íslo 14, ale do navigace je pot?eba na?ukat CELÉ ?ÍSLO DOMU i s lomítkem, d?m pouze ?. 14 je naho?e v kopcích a zbyte?n? budete bloudit.

Na míst? je možné si uva?it kávu, ?aj.

Možnost p?espání: 200,-/noc.