koncept „Life Dynamic“          info k výcviku          termíny b?h?         doporu?ená literatura          místa konání         ceník


Termíny b?h?:

Otevíráme nové skupiny Výcviku poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“.
První setkání nových výcvikových skupin:

?R ?eské Bud?jovice Stále je možné se p?ipojit k již otev?ené skupin?.
?R Plze? 9. – 11. 10. 2020

Zájemci posílejte své motiva?ní dopisy a životopisy na e-mail:  info@lifedynamic.cz


Aktuální rozpis termín? jednotlivých ro?ník?:

15. b?h:
1. ro?.
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
od 06/2020
PRAHA 19. – 21. 6. 2020
16. – 18. 10. 2020 11. – 13. 12. 2020 19. – 21. 3. 2021
14. b?h:
1. ro?.
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
od 03/2020
OSTRAVA 6. – 8. 3. 2020
12. – 14. 6. 2020 2. – 4. 10. 2020 27. – 29. 11. 2020
13. b?h:
1. ro?.
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
od 02/2020
?. BUD. 14. – 16. 2. 2020
28. – 30. 8. 2020
20. – 22. 11. 2020
bude dohodnuto
12. b?h:
1. ro?.
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
od 11/2019
BRNO 8. – 10. 11. 2019
31. 1. – 2. 2. 2020
22. – 24. 5. 2020
18. – 20. 9. 2020
11. b?h:
2. ro?.
1. setkání
2. setkání
3. setkání
4. setkání
od 10/2019
PRAHA 9. – 11. 10. 2020
8. – 10. 1. 2021
26. – 28. 3. 2021
28. – 30. 5. 2021
10. b?h: 2. ro?.
1. setkání 2. setkání 3. setkání 4. setkání
od 08/2019 LIBEREC 25. – 27. 9. 2020 4. – 6. 12. 2020
12. – 14. 3. 2021
4. – 6. 6. 2021
9. b?h: 3. ro?.
1. setkání 2. setkání 3. setkání 4. setkání
od 09/2018 PRAHA 18. – 20. 9. 2020 27. – 29. 11. 2020 19. – 21. 2. 2021 16. – 18. 4. 2021
8. b?h: 3. ro?.
1. setkání 2. setkání 3. setkání 4. setkání
od 04/2018 BRNO 31. 7. – 2. 8. 2020 13. – 15. 11. 2020 5. – 7. 2. 2021 bude dohodnuto
6.a 7.b?h: 4. ro?.
1. setkání 2. setkání 3. setkání 4. setkání
od 11/2018 PRAHA 6. – 8. 12. 2019 28. 2. – 1. 3. 2020 29. – 31. 5. 2020 4. – 6. 9. 2020
3.-5. b?h: 5. ro?.
1. setkání 2. setkání 3. setkání 4. setkání
od 06/2019 PRAHA 25. – 30. 10. 2019 10. – 12. 1. 2020
23. – 25. 10. 2020
bude dohodnuto